Winnaar prijsvraag bekend

Dieuwertje van Boekel heeft de prijsvraag 'Weg met die verstoorder' gewonnen met de prachtige slogan 'Wie bouwt aan de toekomst, fundeert op het verleden'.

facebook twitter

Vul onderstaand formulier in om een stand aan te vragen op de informatiemarkt.

A Organsiatie
Organisatie
Adres
Postcode
Plaats
B Contactpersoon voor opbouw e.d.
Naam
Telefoon
Email
C Gegevens voor de factuur indien afwijkend van gegevens onder A en/of B
Ordernummer
Factuur ten name van
Factuur adres
Factuur postcode
Factuur plaats
Factuur email
D Stand
Type stand
Dagen
E Tot slot
Opmerkingen