Prijsvraag

Bedenk een alternatief voor het woord 'verstoorder', of liever nog voor de hele zinsnede 'de verstoorder betaalt'. De winnaar mag in 2018 gratis naar de Reuvensdagen! Lees meer over de prijsvraag.

facebook twitter

Op 16 en 17 november 2017 zijn de Reuvensdagen te gast in Leiden. Gastheren zijn Erfgoed Leiden en Omstreken, Faculteit Archeologie, Universiteit Leiden en het Rijksmuseum van Oudheden. Deze organisaties vertegenwoordigen drie pijlers van de archeologie:

  • Wetenschap
  • Veld
  • Publiek

Het belang van deze drie pijlers komt terug in de programmering van de Reuvensdagen. Via het menu links kun je het programma in detail bekijken.

Pijlers

De programmacommissie van de Reuvensdagen voert dit jaar een experiment uit. Door elke sessie een (hoofd)pijler toe te kennen hopen we een beter gebalanceerd programma aan te kunnen bieden en het bezoekers gemakkelijker te maken sessies te selecteren en bij te wonen die hen interesseren. Deze pijlers een naam toekennen bleek uitdagend. Dit jaar hebben we wetenschap, veld en publiek gekozen, maar we erkennen dat deze misschien niet altijd de lading (kunnen) dekken. Suggesties voor verbeteringen voor volgend jaar zijn uiteraard welkom!

  • Wetenschap: onder deze pijler scharen wij sessies die zich hoofdzakelijk richten op onderzoeksontwikkelingen en/of de resultaten daarvan.
  • Veld: deze pijler kenmerkt sessies die zich richten op (ontwikkelingen in) veldtechnieken en/of de directe resultaten van veldwerk.
  • Publiek: dit zijn sessies die zich voornamelijk richten op publieksoverdacht van archeologie in brede zin.

Door deze pijlers te benoemen in het programma kan de bezoeker in één blik zien welke sessie voor hem/haar interessant zou kunnen zijn. We horen graag wat jullie van de pijlers vinden. Vormen ze een nuttige toevoeging en zijn er betere benamingen of alternatieven?