Prijsvraag

Bedenk een alternatief voor het woord 'verstoorder', of liever nog voor de hele zinsnede 'de verstoorder betaalt'. De winnaar mag in 2018 gratis naar de Reuvensdagen! Lees meer over de prijsvraag.

facebook twitter

Op 15 en 16 november zijn de Reuvensdagen te gast in Vlaardingen.

De Reuvensdagen maken we samen. Alle deelnemers kunnen voorstellen doen voor bijdragen aan het programma. Overweeg je zelf een sessie te organiseren, ga dan naar de Call for Sessions.

Pijlers

Door elke sessie een (hoofd)pijler en eventueel een extra pijler toe te kennen verwacht de programmacommissie een goed gebalanceerd programma aan te kunnen bieden en het deelnemers gemakkelijker te maken sessies te selecteren die hen interesseren.

  • Wetenschap: onder deze pijler scharen wij sessies die zich hoofdzakelijk richten op onderzoeksontwikkelingen en/of de resultaten daarvan.
  • Veld: deze pijler kenmerkt sessies die zich richten op (ontwikkelingen in) veldtechnieken en/of de directe resultaten van veldwerk.
  • Publiek: dit zijn sessies die zich voornamelijk richten op publieksoverdacht van archeologie in brede zin.