Prijsvraag

Bedenk een alternatief voor het woord 'verstoorder', of liever nog voor de hele zinsnede 'de verstoorder betaalt'. De winnaar mag in 2018 gratis naar de Reuvensdagen! Lees meer over de prijsvraag.

facebook twitter

Donderdag 16 november

09.00 - 10.00 Inschrijving en ontvangst
10.00 - 10.10 Welkomstwoord
10.10 - 11.00
Reuvenslezing Carenza Lewis: Why instrumentalise excavation? The benefits of publicly engaged archaeology
Reuvenslezing Carenza Lewis: Why instrumentalise excavation? The benefits of publicly engaged archaeology

Engaging with wider publics is an aspect of the archaeological process typically regarded as a 'nice but non-essential' extra which is not an integral part of project aims. This applies in commercial units and universities alike, and even museums often view their visitors as detached consumers rather than producers of heritage knowledge. Simultaneously, funding for heritage is being cut back across Europe as it is seen to be of marginal importance compared with tackling wider social issues, a perception with which electorates detached from their heritage are unlikely to disagree.

My paper will offer a new paradigm for engaging wider publics in the archaeological process, in which public engagement is recognised as performing an essential role by enabling archaeology both to contribute to wider societal aims and to generate new resources for archaeological investigation. In support of this, I will review new evidence showing the range of specific ways in which UK projects have benefitted people, communities and wider society. I will finish by considering how such approaches might be propagated in different countries.

Carenza Lewis is an archaeologist and Professor for the Public Understanding of Research at the University of Lincoln. She specialises in the medieval period and is particularly interested in rural settlement and childhood. Before moving to Lincoln in 2015, she was Director of Access Cambridge Archaeology, an outreach unit which she set up at the University of Cambridge (2004-15), Presenter on the long-running award-winning TV series Time Team (1993-2005) and Archaeological Investigator with the Royal Commission on Historical Monuments of England (1986-1999).

11.00 - 11.30 Koffiepauze
11.30 - 12.45 Sessies blok 1
Museumvondsten – archeologie voor publiek in musea
Museumvondsten – archeologie voor publiek in musea
organisator: Tanja van der Zon, Rijksmuseum van Oudheden
voorzitter: Wim Weijland, Rijksmuseum van Oudheden

pijler: publiek
Het museum is bij uitstek de plek waar kinderen en volwassenen kennismaken met geschiedenis en tastbare overblijfselen. Musea willen zoveel mogelijk bezoekers in aanraking brengen met archeologie, hen het belang laten voelen en hun enthousiasme vergroten. Hoe pakken musea als RMO en Thermenmuseum dat aan? Op welke manieren kun je het publiek bereiken en houd je balans tussen inhoud en vermaak? Welke rol kunnen digitale ontwikkelingen hierin spelen?
 • Karen Jeneson, Thermenmuseum: Thermenmuseum: van stof naar spektakel
 • Wim Hupperetz, Allard Pierson Museum: ArcheoHotspots: van belofte naar uitvoering
 • Odette Straten, Museum Het Valkhof: Voel het verleden
 • Wim Weijland, Rijksmuseum van Oudheden: Voorwerpen, verrassen, verwonderen
Archeologie van historische tuinen
Archeologie van historische tuinen
organisator/voorzitter: Geert Overmars, Buro de Brug
pijler: wetenschap
Archeologisch onderzoek naar historische tuinen zoals (middeleeuwse) stadstuinen, buitenplaatsen en parken, krijgt in Nederland nog weinig aandacht. Ondertussen worden in onze buurlanden publicaties geschreven en congressen georganiseerd over tuinarcheologie. Deze sessie is bedoeld als eerste aanzet om tuinarcheologie onder de aandacht te brengen bij Nederlandse archeologen.
 • Jan van Doesburg, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Tuinarcheologie: graven in het park van kasteel Duivenvoorde
 • Froukje Veenman, gemeente Groningen: Tuinarcheologie in Groningen
 • Kees Beelaerts van Blokland, Beelaerts Historisch Groen: Tuinarcheologie vanuit het perspectief van een erfgoedhovenier
 • Geert Overmars, Buro de Brug: Tuinarcheologie in Nederland: stand van zaken en toekomst
De stille digitale revolutie van de archeologische beroepspraktijk
De stille digitale revolutie van de archeologische beroepspraktijk
organisator/voorzitter: Philip Verhagen, Vrije Universiteit
pijler: veld
In deze sessie willen we terugblikken op wat de 'stille digitale revolutie' de Nederlandse archeologie heeft gebracht: op welke terreinen is 'digitaal' de norm geworden, en (hoe) heeft dat de beroepspraktijk veranderd? Is de toenemende digitalisering ook altijd een vooruitgang te noemen? Waar liggen de uitdagingen voor de archeologie?
 • Henk van der Velde, ADC ArcheoProjecten: Archeologie gaat digitaal: en hoe nu verder?
 • Henk Alkemade, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: De effecten van digitalisering op het werk van de RCE
 • Ronald Visser, Saxion: Digitale revolutie in de archeologie, een blik vanuit onderwijs
 • Richard Jansen en Walter Laan, Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden: Digitaal = Duurzaam?
 • Philip Verhagen, Vrije Universiteit: Verdrinkend in een zee van data?
Graven naar succes: banen in de archeologie
Graven naar succes: banen in de archeologie
organisator: Femke Tomas, Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden
pijler: veld
Wat zijn de (on)mogelijkheden binnen de arbeidsmarkt van archeologie? Waar komen onze afgestudeerde archeologen terecht? Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich? Wat verwachten we van de archeoloog van de toekomst? Gepresenteerd worden een kort onderzoek naar het werkveld van archeologen, 0-10 jaar na hun afstuderen, en een klein arbeidsmarktonderzoek naar de benodigde vaardigheden van de archeologen van de toekomst. Deze sessie is met name gericht op studenten.
 • Marjolein Kerkhof, Archeologie Delft: Beleidsarcheoloog
 • David Fontijn, Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden: Universiteit
 • Susan van Mensvoort, Vriens Archeo Flex: Projectmatig werken
 • Mariëtte de Rooij, BAAC: Commerciële archeologie
12.45 - 13.45 Lunch
13.45 - 15.00 Sessies blok 2
Kennis op de kaart!
Kennis op de kaart!
organisator: Roel Lauwerier, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
voorzitter: Jos Bazelmans, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

pijler: veld
Onder dit motto is kennis gegenereerd die bijdraagt aan een zo effectief, doelmatig en transparant mogelijke inventarisatie en selectie van waardevolle archeologie. Het gaat om kaarten, datasets, methodieken, handreikingen, webtoepassingen etc. op het gebied van verwachtingen, verstoringen, gemeentelijke kaarten, prospectie, onderzoeksvragen en syntheses. Korte pitches van de producten; in de stand (met demo's) praten we graag verder.
 • Bjørn Smit, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Landgebruik in lagen
 • Michel Lascaris, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Verstoringen in kaart
 • Barbara Speleers, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Gemeentelijke kaarten in beeld
 • Eelco Rensink, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Prospectie op maat. Techniek en strategie van IVO?
 • Inge van der Jagt, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Nationale Onderzoeksagenda Archeologie 2.0
 • Monique Eerden, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Syntheses: oogsten van kennis uit rapporten
De burger aan de beurt: burgerwetenschap in de archeologie
De burger aan de beurt: burgerwetenschap in de archeologie
organisator: Tonnie van de Rijdt, AWN
voorzitter: Roel Kramer, Saxion en Erfgoed Gelderland

pijler: publiek
Burgerwetenschap (Citizen Science) is de actieve participatie van niet-wetenschappers in wetenschappelijk onderzoek. De betrokkenheid vindt op verschillende momenten en niveaus plaats. In de archeologie hebben 'amateurs' van oudsher een actieve inbreng. We bespreken nieuwe varianten en welke meerwaarde die hebben voor archeologisch onderzoek. We laten zien wat je als professioneel archeoloog meer en beter kunt door participatie van burgers.
 • Fré Spijk, AWN / Werkgroep Archeologie Regio Staphorst: Op zoek naar een 13e-eeuwse militaire erebegraafplaats
 • Johan Verspay, Universiteit van Amsterdam en Universiteit van West Bohemen: Expeditie Liempde: burgerwetenschap in een Brabants dorp
 • Stijn Heeren, Vrije Universiteit: Detectorzoekers en de archeologie: een nieuwe start met PAN
 • Marjolein Woltering, ArcheoHotspots: ArcheoHotspots en burgerwetenschap
 • Tonnie van de Rijdt, AWN: Burgerwetenschap nader bekeken
Prospectieonderzoek in het stedelijk gebied
Prospectieonderzoek in het stedelijk gebied
organisator: Joep Orbons en Harry Pape, ArcheoPro en Rubicon Erfgoed
voorzitter: Eric Wetzels, gemeente Maastricht

pijler: veld
Stedelijk prospectief onderzoek wordt door complexe archeologie, beperkt werkterrein en mogelijkheden en tegenvallende resultaten weinig verricht. Kan met de juiste vraagstelling, verwachtingspatroon en methodiek, toch zinvolle informatie boven water gehaald worden? Vier sprekers met tegengestelde meningen worden gevolgd door een paneldiscussie met de zaal. Doel is het opzoeken van de grenzen van prospectief onderzoek in de stedelijke omgeving.
 • Dimitri Schiltmans, BOOR: Prospectieonderzoek in Rotterdam: vanzelfsprekend
 • Joep Orbons, ArcheoPro: Geofysisch onderzoek: ja of nee?
 • Philip Verhagen, Vrije Universiteit: Zin en onzin van verwachtingskaarten in het stedelijk gebied
 • Harry Pape, Rubicon Erfgoed: Prospecteer met beleid: stedelijke context bezien vanuit de overheid
Studentensessie: De archeologie van wat we missen
Studentensessie: De archeologie van wat we missen
organisator: Lasse van den Dikkenberg, Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden
voorzitter: Lasse van den Dikkenberg en Timothy Stikkelorum, Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden

pijler: wetenschap
In deze door studenten georganiseerde sessie wordt ingegaan op onzichtbare archeologie. Vaak vinden we maar een fractie van het oorspronkelijk aanwezige materiaal terug; we bespreken hoe we kunnen omgaan met deze gaten in het archeologisch bestand. Wat zeggen de fragmenten die de tand des tijds overleven over het leven in het verleden? We zoeken op creatieve wijze de grenzen van de archeologie op.
 • Yvonne van Amerongen, IDDS: De jacht naar het groen
 • Silke Lange, BIAX Consult: Een frisse kijk op archeologisch hout
 • Deandra de Looff, Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden: (On)zichtbare kleuren in archeologisch textiel
 • Monica Dütting, Fish remains and other stories: Kop noch staart? Visresten in de archeologie
15.00 - 15.30 Theepauze
15.30 - 16.45 Sessies blok 3
De hele wereld in Medel: over een spraakmakend project
De hele wereld in Medel: over een spraakmakend project
organisator/voorzitter: Henk van der Velde, ADC ArcheoProjecten
pijler: veld
Sinds twee jaar graven vijf bedrijven op in het bedrijventerrein Medel in Tiel, met bijzondere resultaten. Niet alleen haalden ontdekkingen regelmatig de nationale pers, maar ook ligt er bijna 5000 jaar bewoningsgeschiedenis. De vindplaats wordt één van de key-sites voor onze nationale archeologie. In de sessie is aandacht voor de totstandkoming van zo'n groot project in tijden van crisis. Ook wordt ingegaan op de betekenis en de eerste resultaten.
 • Ilse Schuuring, gemeente Tiel: Medel, An Unexpected Journey
 • Theo ten Anscher, RAAP: Tiel-Medel in het neolithicum en de bronstijd: eerste bevindingen
 • Jan van Renswoude en Johan van Kampen, Vrije Universiteit: Opgravingen in Medel, een bijzondere vindplaats in het achterland
 • Henk van der Velde, ADC ArcheoProjecten: Cirkelen om de Hoge Hof: Romeinse topvondsten en middeleeuwse boeren
Nieuws uit het neolithicum
Nieuws uit het neolithicum
organisator/voorzitter: Luc Amkreutz, Rijksmuseum van Oudheden
pijler: wetenschap
Het neolithicum stond lang als redelijk gekend, maar ook als weerbarstig te boek. Ondanks een soms problematisch bodemarchief zijn er recente interessante ontdekkingen. Voor de bandkeramiek, de ongrijpbare midden-neolithische nederzettingen, de neolithiserende jager-verzamelaars van Swifterbant- tot Vlaardingen-cultuur en de socio-economische aspecten van het laat-neolithicum. Nederzettingen-archeologie, isotopen- en aDNA-onderzoek dragen daaraan bij.
 • Ivo van Wijk, Archol: Bandkeramiek-salami: diversiteit in de Nederlandse LBK
 • Daan Raemaekers, Rijksuniversiteit Groningen: Nieuwe kansen voor onderzoek naar het midden-neolithicum
 • Harry Fokkens en David Fontijn, Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden: Midden- en laat-neolithische boerengemeenschappen
In gesprek met...
In gesprek met...
organisator/voorzitter: Sasja van der Vaart-Verschoof, Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden
In deze sessie wordt een zaal gevuld met statafels, koffie/thee en een breed scala aan professionals werkzaam in de archeologie en aanverwante werkvelden. Studenten en professionals krijgen zo de kans om in een ontspannen setting vragen te stellen en in gesprek te gaan met mensen die in het dagelijks leven misschien minder toegankelijk zijn, bijvoorbeeld over toekomstige carrières of specifieke vondsten. Kom langs en ga in gesprek met!
Bezoek laboratoria Faculteit der Archeologie
Bezoek laboratoria Faculteit der Archeologie
De Faculteit der Archeologie heeft sinds enige tijd een nieuw onderkomen in het Van Steenisgebouw op het Bio Science Park, gelegen op een steenworp afstand van de congreslocatie. Het gebouw is uitgerust met onder meer een osteo-, zoö-archeologisch en botanisch lab, deze bezoek je alledrie. De labs heten je van harte welkom bij de rondleiding.

Er kunnen drie groepjes van 15 mensen worden rondgeleid. Intekenen op de rondleiding kan bij de informatiebalie.
17.15 - 18.30 Borrel Rijksmuseum van Oudheden (klik voor route)
20.00 - 01.00 Reuvensnacht
.