Prijsvraag

Bedenk een alternatief voor het woord 'verstoorder', of liever nog voor de hele zinsnede 'de verstoorder betaalt'. De winnaar mag in 2018 gratis naar de Reuvensdagen! Lees meer over de prijsvraag.

facebook twitter

Vrijdag 17 november

09.00 - 09.30 Inschrijving en ontvangst
09.30 - 09.35 Welkomstwoord dag 2
09.35 - 11.00 Plenaire sessie gaststad
Is er (nog) toekomst voor een nationale archeologie?
Is er (nog) toekomst voor een nationale archeologie?
organisator: Gastheren Leiden
voorzitter: Annemarieke Willemsen, Rijksmuseum van Oudheden

pijler: publiek
De twee decennia sinds 'Malta' brachten grote veranderingen in de Nederlandse archeologie. Een kleinere rol van de rijksoverheid en een grotere van gemeenten en commerciële partijen leveren een ander, deels versnipperd werkveld op. Daarbij doemt de vraag op of nationale archeologie tot het verleden behoort. Wat zijn vondsten of vindplaatsen van nationaal belang, welke positie heeft een nationaal museum? Hoezeer zijn opleidingen nog op Nederland gericht?
 • Jos Bazelmans, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Jan Kolen, Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden
 • Ariela Netiv, Erfgoed Leiden en Omstreken
 • Wim Weijland, Rijksmuseum van Oudheden
 • Dieke Wesselingh, Archeologie Rotterdam
11.00 - 11.30 Koffiepauze
11.30 - 12.45 Sessies blok 4
Een pot met geld voor nationale projecten. En nu de resultaten…
Een pot met geld voor nationale projecten. En nu de resultaten…
organisator: Luc Amkreutz en Henk van der Velde, RMO en ADC
voorzitter: Henk van der Velde, ADC ArcheoProjecten

pijler: wetenschap
Naar aanleiding van de toekenning van een subsidie voor archeologische vondsten van (inter)nationaal belang zijn enkele projecten door NWO geselecteerd en is aanvullend wetenschappelijk onderzoek gestart. Wat zijn nu de eerste resultaten van dit onderzoek en in hoeverre heeft dit type onderzoek een meerwaarde voor de nationale archeologie?
 • Wouter Waldus, ADC ArcheoProjecten: De 3D-reconstructie van de IJsselkogge
 • Helmer Helmers, Universiteit van Amsterdam: Maritieme archeologie en cultuurgeschiedenis: de jurk van Texel
 • Henk van der Velde, ADC ArcheoProjecten: Dalfsen-Oosterdalfsen: van hunebed naar grafveld en weer terug
Voor en na het jaar 0
Voor en na het jaar 0
organisator/voorzitter: Richard Jansen, Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden
pijler: wetenschap
De overgang van prehistorie naar 'historie' vanaf 19-12 v.Chr. wordt vaak beschouwd als een grens die een groot aantal veranderingen markeert; voor en na het jaar 0 is veel 'anders'. Maar veranderde er echt zoveel, bijvoorbeeld voor de bewoners op het platteland direct ten zuiden van de grote rivieren? Hoe ingrijpend veranderden hun leefomgeving, hun voedseleconomie en hun levenswijze? En kwamen die veranderingen direct na het jaar 0?
 • Corrie Bakels en Inge van der Jagt, Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Dier en plant in rurale nederzettingen op de Brabantse zandgronden
 • Richard Jansen, Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden: Voor en na nul: rurale nederzettingen op de Brabantse zandgronden
Meer en betere archeologie in de klas: van les naar leerlijn
Meer en betere archeologie in de klas: van les naar leerlijn
organisator: Iris Toussaint, TGV teksten & presentatie
voorzitter: Evert van Ginkel, TGV teksten & presentatie

pijler: publiek
Geef je archeologieles op scholen, of wil je dit gaan doen? Beter inspelen op onderwijsmethoden met een professionelere aanpak? Traditionele benaderingen loslaten en meer weten waarom we les geven over archeologie? En waar in de ontwikkeling van culturele basisvaardigheden archeologie een rol kan spelen? We zetten de theorie van cultuureducatie naast de soms weerbarstige praktijk van alledag. Praat mee en vraag sprekers het hemd van het lijf!
 • Barend van Heusden, Rijksuniversiteit Groningen: De theorie van cultuureducatie
 • Monique Deege, Communique: Tussen theorie en praktijk
 • Evert van Ginkel, TGV teksten & presentatie: Uitwisseling met de zaal
Van het oppervlak naar de diepgang en het belang van samenwerking
Van het oppervlak naar de diepgang en het belang van samenwerking
organisator: Simone Bloo, SAMPL/BAP
voorzitter: Silke Lange, BIAX Consult

pijler: veld
Spannende specialistenbijdragen zijn vaak sleutelstukken van archeologische studies. Door specialisten te betrekken bij het archeologische proces, zowel in de beginfase (PvE) als tijdens het onderzoek (veldbezoek/evaluatiefase/teamoverleggen) en in de eindfase (synthese) kunnen gewone vondsten tot bijzondere verhalen leiden. In de sessie zullen enkele resultaten van dergelijke cross-overs worden belicht middels lezingen en discussie.
 • Monica Dütting, Fish remains and other stories: Niet zeuren, (goed) aanpakken!?
 • Lucy Kubiak-Martens, BIAX Consult: Not just seeds: study of cereal meals, garlic and plant fibres
 • Hans Huisman, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Cadeau van de paashaas?
12.45 - 13.45 Lunch
13.45 - 15.00 Sessies blok 5
'De Toppers'
'De Toppers'
organisator/voorzitter: Wouter Vos, Vos Archeo
In 'De Toppers' wordt een aantal opvallende, belangrijke, succesvolle en inhoudelijke top-onderzoeken van de afgelopen tijd voor het voetlicht gebracht. 'De Toppers' beslaan verschillende archeologische perioden en kunnen in diverse stadia van onderzoek het podium betreden: een eindpublicatie, een lopende opgraving, een toevalsvondst, een 3D-sensatie et cetera. Verbindend element is dat je dit niet wilt missen en na afloop weer helemaal bij bent!
 • Helle Molthof en Kirsten Leijnse, RAAP en BAAC: Nieuwegein - Het Klooster: de habitat, de hanger en de handelaars
 • Tom Hos, Econsultancy: Terug naar Haps!
 • Peter Stokkel, gemeente Den Haag: Tunnel door het verleden van Den Haag (tracé Rotterdamsebaan)
 • Stijn Heeren, Vrije Universiteit: De goudschat van Lienden
 • Nils Kerkhoven, Ex-Situ: Expeditie Over de Maas, archeologie met de stroom mee
 • Jeroen Oosterbaan en Arthur Griffioen, DNA Archeologie/Saxion en AB Griffioen: Handel en belegering: onderzoek aan de Groote Markt in Vlissingen
Interdisciplinair onderzoek van de stad in de Nieuwe tijd
Interdisciplinair onderzoek van de stad in de Nieuwe tijd
organisator: Chrystel Brandenburgh, Erfgoed Leiden en Omstreken
voorzitter: Michiel Bartels, Archeologie West-Friesland
Bij stadskernonderzoek leidt samenwerken tussen archeologen, bouwhistorici en archivisten tot aansprekende resultaten. Samen is het mogelijk een gedetailleerd beeld te krijgen van het leven in de stad, bewijzen de casussen. Daarbij kijken we ook naar hoe je de samenwerking organiseert. Vaak ontbreekt immers geld of tijd voor archiefonderzoek of bouwhistorische expertise. Wat kan elke actor in het bestel doen om de samenwerking tot stand te brengen?
 • Roos van Oosten, Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden: Leidse wevershuizen in seriebouw
 • Chrystel Brandenburgh, Erfgoed Leiden en Omstreken: De rol van het bevoegd gezag bij multidisciplinair onderzoek
 • Michel van Dam, IDDS: De rol van de bouwhistoricus
 • Yolande Meijer, IDDS: Alphen aan den Rijn: onderzoek naar een oude dorpskern
 • Dieuwertje Duijn, Archeologie West-Friesland: Multidisciplinair onderzoek naar stolpboerderijen in West-Friesland
 • Jan-Willem Oudhof, Buro de Brug: Waarom moeilijk doen als het samen kan?
Archeologie in Caribisch Nederland; Nederland's bijzondere gemeenten
Archeologie in Caribisch Nederland; Nederland's bijzondere gemeenten
organisator/voorzitter: Maaike de Waal, Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden
pijler: wetenschap
Op 10 oktober 2017 was het zeven jaar geleden dat de Caribische eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (kortweg: de BES) bijzondere gemeenten van Nederland werden. Sinds 2010 vallen de eilanden onder Europees-Nederlandse regel- en wetgeving en dat betekent dat ook het Verdrag van Malta geïmplementeerd moest worden. Deze sessie biedt ruimte te reflecteren op de huidige stand van zaken, op uitdagingen en mogelijkheden, en op de toekomst.
 • Gerda de Bruijn, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Een dichtbij soort buitenland
 • Menno Hoogland, Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden: De archeologie van Caribisch Nederland toen en nu
 • Ryan Espersen, Saba Archaeological Center: Archaeology and Cultural Heritage Management on Saba
 • Esther Mietes, D7 archeologie: Nationale archeologie: 17+2=100
Kies bewust! Bevorderen van samenwerking, van opgraver tot specialist
Kies bewust! Bevorderen van samenwerking, van opgraver tot specialist
organisator: Sasja van der Vaart-Verschoof, Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden
pijler: wetenschap
In deze aansluitende sessie worden de ervaringen van restauratoren, onderzoekers en materiaalspecialisten gedeeld. Mogelijkheden in de toekomst worden beïnvloed door gemaakte keuzes in het heden (en verleden). Door hiervan bewust te zijn, vroeg in het proces van opgraving tot onderzoek en restauratie, kan samenwerking bevorderd worden, wat leidt tot betere resultaten. De nadruk ligt op het delen van voortschrijdend inzicht en praktische tips.
 • Sasja van der Vaart-Verschoof, Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden: Introductie: kies bewust!
 • Anniek Manshanden, Restauratieatelier Anniek Manshanden: Archeologisch restaurator: EHBO of materiaalspecialist?
 • Janneke van der Stok-Nienhuis, Metals Inc.: Interdisciplinaire onderzoekers, kan dat?
 • Karin Abelskamp en Johan Langelaar, ArcheoCare: Vondsten met perspectief
15.00 - 15.30 Theepauze
15.30 - 15.55 Uitreiking W.A. van Es-prijs en presentatie door de winnaar
15.55 - 16.20 Goed gevonden!
16.20 - 16.30 Highlights en formele afsluiting
16.45 - 18.00 Borrel Faculteit Archeologie
.