Nieuw: het Reuvensfonds

De Stichting Reuvens ondersteunt initiatieven die een meerwaarde hebben voor de archeologische gemeenschap. Lees meer.

facebook twitter

W.A. van Es-prijs 2019

De W.A. van Es-prijs is een aanmoedigingsprijs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor jong onderzoekstalent op het gebied van de Nederlandse archeologie. Deze archeologieprijs wordt afwisselend toegekend aan een proefschrift of een masterscriptie. Aan de prijs zijn een bedrag van € 2000,- en een oorkonde verbonden.

In 2019 staan masterscripties centraal (MA, MSc en RMA). De jury doet een oproep voor voordrachten van jonge onderzoekers die een scriptie hebben voltooid tussen 1 september 2017 en 31 augustus 2019. De scriptie dient vergezeld te gaan van een aanbeveling van de scriptiebegeleider die duidelijk maakt waarom de voorgedragen studie voor de prijs in aanmerking komt.

De uiterste inzenddatum is 20 september 2019. Ten behoeve van de jurering dienen exemplaren van de betreffende scriptie en een PDF vergezeld van een aanbevelingsbrief verstuurd te worden. Over de wijze van inzenden kan contact opgenomen worden met de juryvoorzitter, dr. Roos van Oosten, r.m.r.van.oosten@arch.leidenuniv.nl.

De uitreiking van de prijs vindt traditiegetrouw plaats tijdens de Reuvensdagen, dit jaar op donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 november in Apeldoorn.

Meer informatie over de W.A. van Es-prijs vindt u op de website van de RCE.