Prijsvraag

Bedenk een alternatief voor het woord 'verstoorder', of liever nog voor de hele zinsnede 'de verstoorder betaalt'. De winnaar mag in 2018 gratis naar de Reuvensdagen! Lees meer over de prijsvraag.

facebook twitter

W.A. van Es-prijs 2018

Oproep voordrachten dissertaties

De W.A. van Es-prijs is een stimuleringsprijs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor onderzoekstalent op het gebied van de Nederlandse archeologie. Deze archeologieprijs wordt afwisselend toegekend aan een proefschrift of een masterscriptie. Aan de prijs zijn een bedrag van € 2000 en een oorkonde verbonden.

In 2018 staan dissertaties centraal. De jury doet een oproep voor voordrachten van onderzoekers die een proefschrift hebben voltooid tussen 1 september 2016 en 31 augustus 2018. De voordracht dient vergezeld te gaan van een aanbeveling van de begeleider die duidelijk maakt waarom de voorgedragen studie voor de prijs in aanmerking komt.

De uiterste inzenddatum is 20 september 2018. Graag van iedere dissertatie zeven hard copies en een PDF insturen.

De uitreiking van de prijs vindt traditiegetrouw plaats tijdens de Reuvensdagen, dit jaar op 15 en 16 november in Vlaardingen.

Meer informatie over de W.A. van Es-prijs vindt u op de website van de RCE.

Bent u van plan een voordracht in te dienen, neemt u dan contact op met de juryvoorzitter, dr. Roel Lauwerier (r.lauwerier@cultureelerfgoed.nl).